Συμμετοχή στο Neo4j Online Developer Education Summit NODES 22

Η “one-stop-shop” υπολογιστική πλατφόρμα επαναστόχευσης φαρμάκων, επόμενης γενεάς, CloudScreen παρουσιάστηκε στο NODES 22, Neo4j Online Developer Education Summit. Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συνεδρίας για προχωρημένους, οι ομιλητές και μέλη της ερευνητικής ομάδας έργου, Σ. Ουζούνης, Β. Παναγιωτόπουλος και Α. Καντεράκης, μετέφεραν τεχνογνωσία. Ο σκοπός της CloudScreen παρουσιάστηκε μαζί με τα συναγωνιστικά της πλεονεκτήματα, περιλαμβάνοντας τα αλγοριθμικά χαρακτηριστικά Μηχανικής Μάθησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την CloudScreen και τις εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στην επανατοποθέτηση φαρμάκων.