Έρευνα και ανάπτυξη για επαναστατικές λύσεις σε φαρμακευτικά προϊόντα και εφαρμογές

Παρέχουμε

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Φαρμάκων

Εύρεση ενώσεων-οδηγών

Βελτιστοποίηση ενώσεων-οδηγών

ΑΙ Εργαλεία πρόβλεψης για
ανάπτυξη φαρμάκων

Τοξικότητα - οικοτοξικότητα

Αλληλεπιδράσεις με το εντερικό Μικροβίωμα

Προϊόντα Διατροφής &
Ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Νέων προϊόντων

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Δραστηριότητες Ε&Α

Μεταφορά τεχνογνωσίας

Υποστηρίζουμε

Προϊόντα Διατροφής

Κλινική Παρέμβαση

Βιοδείκτες αποτελεσματικότητας, Ανοχής

Δραστηριότητες Ε&Α

In vitro ADMET

In vitro αποτελεσματικότητα

Νανοφορείς και μεταφορά

Marketing

Έρευνα αγοράς

Πλάνο αγοράς

Σχετικά με εμάς

Η Cloudpharm είναι μια εταιρεία έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της βιοτεχνολογίας, η οποία ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2016. Η βασική ενασχόληση της εταιρείας εστιάζει στην ανακάλυψη βιοδραστικών ενώσεων και νέας γενιάς συμπληρωμάτων διατροφής. Η Cloudpharm αναπτύσσει τελευταίας τεχνολογίας αλγορίθμους για την επανατοποθέτηση φαρμάκων και παρέχει υπολογιστικές υπηρεσίες για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη φαρμάκων.

Αξιοποιώντας την δική μας τεχνολογία και τις πιο σύγχρονες υπολογιστικές μεθοδολογίες, σε συνδυασμό με την επιστημονική μας εξειδίκευση στο πεδίο της ανακάλυψης φαρμάκων και της ανάπτυξης προϊόντων υγείας και μέσα από ένα ευρύ δίκτυο από ακαδημαϊκούς συνεργάτες και συνεργάτες στον χώρο της βιομηχανίας, στοχεύουμε να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις στην φαρμακευτική βιομηχανία.

Πιστεύουμε στην δημιουργία αξιών. Η Cloudpharm είναι ένας ευέλικτος συνεργάτης έρευνας και ανάπτυξης για κάθε φαρμακευτική εταιρεία που θέλει να εφαρμόσει μεθοδολογίες νέας γενιάς για την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Αποστολία Ζαρμπαλά

Αποστολία Ζαρμπαλά

Διαχείριση Επιστημονικών Έργων
Μηχανικός Υλικών MSc

Βασίλης Παναγιωτόπουλος

Βασίλης Παναγιωτόπουλος

Επιστημονική Έρευνα
Μηχανικός Βιοϊατρικής MSc

Μαρίνα Ρουσσάκη

Μαρίνα Ρουσσάκη

Διαχείριση Επιστημονικών Έργων
Χημικός Μηχανικός PhD

Βαγγέλης Τσούκας

Βαγγέλης Τσούκας

Επιστημονική Έρευνα
Φαρμακοποιός MSc

Σοφία Τσατσούλη

Σοφία Τσατσούλη

Διαχείριση Ανάπτυξης νέων Προϊόντων
Φαρμακοποιός MSc

Χρήστος Διδάχος

Χρήστος Διδάχος

Επιστημονική Έρευνα
Ηλεκτρολόγος & Ηλεκτρονικός Μηχανικός MSc

Ελένη Χοντζοπούλου

Ελένη Χοντζοπούλου

Επιστημονική Έρευνα
Χημικός MSc

Μιχάλης Παπαδουράκης

Μιχάλης Παπαδουράκης

Υπεύθυνος Επιστημονικής Έρευνας
Φαρμακοποιός PhD

Κωνσταντίνος Ποταμίτης

Κωνσταντίνος Ποταμίτης

Συνιδρυτής

Μίνως Ματσούκας

Μίνως Ματσούκας

Συνιδρυτής

Παναγιώτης Ζουμπουλάκης

Παναγιώτης Ζουμπουλάκης

Συνιδρυτής

Γιώργος Νόλης

Γιώργος Νόλης

Συνιδρυτής

Διονύσης Κάβουρας

Διονύσης Κάβουρας

Εξωτερικός Σύμβουλος
Ειδικός στη Μηχανική Μάθηση

Συνεργάτες

Lancom Ltd
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
p-da
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Αυτόνομο Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης
TTMI Consulting Ltd
Life NLB

Πελατολόγιο

Κατάλογος Έργων

EDK_gr

Νέας γενιάς εργαλειοθήκη για πιο οικολογικό σχεδιασμό και παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων με στόχο την μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. (ENVIROMED)

Το έργο ENVIROMED, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στοχεύει στην μείωση των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των φαρμακευτικών προϊόντων μέσα από α) την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος κατά την διαδικασία της παραγωγής και β) την καλύτερη κατανόηση της επίπτωσης των φαρμακευτικών προϊόντων στο περιβάλλον.

Η CLOUDPHARM συμμετέχει στα Πακέτα Εργασίας WP1, WP2, WP3, WP6 και WP8 του έργου. Η ερευνητική προσέγγιση της εταιρείας θα υλοποιηθεί μέσα από τρία ερευνητικά Πακέτα Εργασίας (WP2, WP3 και WP6) με την αρμοδιότητας της ανάπτυξης καινοτόμων υπολογιστικών εργαλείων για «εκ-σχεδιασμού-πράσινα» φαρμακευτικά προϊόντα, με παράλληλη πρόβλεψη του αντίκτυπου της τοξικότητας στο περιβάλλον, αξιοποιώντας in silico μεθόδους.

Ανάπτυξη μιας ‘one-stop-shop’ πλατφόρμας για επανατοποθέτηση φαρμάκων. (CLOUDSCREEN)

Ο στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η ανάπτυξη μιας νέας γενιάς ‘one-stop-shop’ πλατφόρμας (Cloudscreen). Στην παρούσα δουλειά, 1D γονιδιωματικά-μεταγραφικά-πρωτεομικά-μεταβολικά δεδομένα και δεδομένα κειμένου, όπως πατέντες, ηθικά και νομικά ζητήματα, θα ενσωματωθούν με 3D δεδομένα υπολογιστικής χημείας και μοριακού σχεδιασμού, θα αναλυθούν και θα ερμηνευθούν με ελάχιστη χειροκίνητη επεξεργασία, συνδυάζοντας τις δεξιότητες της τεχνητής και της ανθρώπινης νοημοσύνης. Επιπλέον, το σύστημα θα ενημερώνεται δυναμικά, προωθώντας την σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας. Ο 3D χάρτης πρωτεϊνών και πρωτεομορφών που θα προκύψει, θα ενισχύσει την πρόβλεψη, την αξιολόγηση και την επικύρωση της αποτελεσματικότητας και της τοξικότητας για τα επαναστοχευμένα φάρμακα. Ο δεύτερος στόχος του έργου είναι η επικύρωση της παραγόμενης πλατφόρμας μέσω μιας πιλοτικής εφαρμογής στην αγορά φαρμάκων για τη διασφάλιση της διακυβέρνησης και της εμπιστοσύνης του περιβάλλοντος εργασίας του CloudScreen.

Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός καινοτόμου συμπληρώματος διατροφής για την οστεοπόρωση μέσω μηχανισμών του εντερικού μικροβιώματος. (OSTEOME)

Μέσα από το έργο OSTEOME γίνεται προσπάθεια σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός νέου συμπληρώματος διατροφής για την οστεοπόρωση, ενεργοποιώντας το εντερικό μικροβίωμα. Ταυτόχρονα, θα μελετηθούν βιοδείκτες που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα και την ανεκτικότητα του νέου συμπληρώματος. Η επιλογή των φλαβονοειδών θα πραγματοποιηθεί μέσω in vitro και in silico μελετών που εστιάζουν στην αλληλεπίδρασή τους με μονοπάτια που ρυθμίζουν τη δραστηριότητα των οστεοκλαστών και των οστεοβλαστών. Η αποτελεσματικότητα και η ανεκτικότητα του συμπληρώματος διατροφής θα αξιολογηθεί μέσω μιας τυχαιοποιημένης κλινικής παρέμβασης. Το έργο OSTEOME αποτελείται από μια ομάδα με συμπληρωματική τεχνογνωσία και τεχνική κατάρτιση που περιλαμβάνει τρεις ερευνητικούς φορείς και δύο μικρές επιχειρήσεις .

Νέας γενιάς συμπληρώματα διατροφής. (NextGFS)

¬Στόχος του έργου είναι η εφαρμογή μιας νέας μεθοδολογικής προσέγγισης που θα καθοδηγήσει το σχεδιασμό μιας νέας γενιάς συμπληρωμάτων διατροφής. Συγκεκριμένοι στόχοι του έργου είναι:

(A) η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας για το σχεδιασμό συμπληρωμάτων διατροφής μέσω υπολογιστικών εργαλείων
(B) η πιλοτική παραγωγή ενός νέου συμπληρώματος διατροφής με αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές ιδιότητες, που απευθύνεται κυρίως σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ),
(C) η υλοποίηση κλινικής δοκιμής με χρήση του νέου συμπληρώματος διατροφής σε εθελοντές με ΟΑ.

Νέας γενιάς εκπαίδευση σε ευφυή θερμοκήπια. (NEGHTRA)

Το NEGHTRA είναι ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης που εστιάζει στην μεταφορά γνώσης στη γεωργία ακριβείας με βάση συγκεκριμένες ανάγκες και προκλήσεις, που προσδιορίζονται από μια ολοκληρωμένη ανάλυση αναγκών. Στοχεύει στην παροχή καινοτόμου εκπαίδευσης σε έξυπνες τεχνολογίες θερμοκηπίου σε συνδυασμό με επιλεγμένες βέλτιστες αντιστοιχίσεις τεχνολογιών/καλλιεργειών με περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών για οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Επίσης, το έργο αυτό στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ευπροσάρμοστου και ευέλικτου συστήματος δια βίου μάθησης, διασφαλίζοντας αποτελεσματική και υψηλής ποιότητας διδασκαλία. Φιλοδοξεί να παραδώσει τη γνώση στους αγρότες για το πώς η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα και η χρήση της τεχνολογίας μπορούν να ωφελήσουν τις επιχειρήσεις τους, τις προσωπικές τους δεξιότητες και την ανάπτυξη ικανοτήτων.

Νέα

ΝΕΑ

Η Cloudpharm βραβεύτηκε ως μία από τις δέκα κορυφαίες εταιρείες Ανακάλυψης και Ανάπτυξης Φαρμάκων στην Ευρώπη για το 2023

H Cloudpharm, η οποία βραβεύθηκε ως μία από τις  κορυφαίες 10 εταιρείες Ανακάλυψης και Ανάπτυξης Φαρμάκων στην Ευρώπη για το 2023, πρωτοπορεί στις υπολογιστικές προσεγγίσεις για τη φαρμακευτική πρόοδο. Σε πρόσφατη έκδοση του Life Sciences Review, τονίζεται η...

Φεβ 19, 2024

ΝΕΑ

Ημερίδα “Συμπληρώματα Διατροφής για την Οστεοπόρωση: Μελέτη OSTEOME”

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα "Συμπληρώματα Διατροφής για την Οστεοπόρωση: Μελέτη OSTEOME", που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2023. Στο αμφιθέατρο «ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΛΥΡΙΤΗ» στο Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος «Θ. Γαροφαλίδης»,...

Ιαν 30, 2024

ΝΕΑ

Συμμετοχή σε εκδήλωση για την επαναστόχευση φαρμάκων που διοργανώθηκε από το REPO4EU

Η “one-stop-shop” υπολογιστική πλατφόρμα επαναστόχευσης φαρμάκων, επόμενης γενεάς, CloudScreen παρουσιάστηκε στην εκδήλωση για την επαναστόχευση φαρμάκων που διοργάνωσε το REPO4EU στην Αθήνα. Η συνεργάτιδα μας από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, εντεταλμένη ερευνήτρια...

Απρ 21, 2023

ΝΕΑ

Η Cloudpharm συμμετείχε στη συνάντηση εταίρων και το εκπαιδευτικό εργαστήριο του έργου NEGHTRA στο Μπάρι της Ιταλίας

Τα μέλη της ομάδας της Cloudpharm επισκέφτηκαν το Πανεπιστήμιο του Μπάρι τον Ιανουάριο για να παρακολουθήσουν τη συνάντηση εταίρων και το εκπαιδευτικό εργαστήριο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου #Neghtra. Το έργο NEGHTRA (Next Generation Training on Intelligent...

Φεβ 24, 2023

ΝΕΑ

Συμμετοχή στο Neo4j Online Developer Education Summit NODES 22

Η “one-stop-shop” υπολογιστική πλατφόρμα επαναστόχευσης φαρμάκων, επόμενης γενεάς, CloudScreen παρουσιάστηκε στο NODES 22, Neo4j Online Developer Education Summit. Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συνεδρίας για προχωρημένους, οι ομιλητές και μέλη της ερευνητικής...

Νοέ 18, 2022

ΝΕΑ

Η Cloudpharm είναι μια από τις 5 Ελληνικές startups που πέρασαν στην τελική φάση του προγράμματος Start4Health της Pfizer.

Η υπολογιστική πλατφόρμα μας για επαναστόχευση φαρμάκων Cloudscreen, αξιοποιεί νέας γενιάς αλγορίθμους για επαναστόχευση φαρμάκων και παρέχει προβλέψεις με τεχνητή νοημοσύνη για νέες ενδείξεις σε υπάρχοντα φάρμακα, σε συνδυασμό με εργαλεία επικύρωσης τελευταίας...

Ιούλ 7, 2022

Καριέρα

Ενταχθείτε στην ομάδα μας και μοιραστείτε το κοινό μας όραμα