Ημερίδα “Συμπληρώματα Διατροφής για την Οστεοπόρωση: Μελέτη OSTEOME”

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα “Συμπληρώματα Διατροφής για την Οστεοπόρωση: Μελέτη OSTEOME”, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2023. Στο αμφιθέατρο «ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΛΥΡΙΤΗ» στο Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος «Θ. Γαροφαλίδης», συναντηθήκαμε όλοι οι εκπρόσωποι των φορέων που στήριξαν το έργο, συμπεριλαμβανομένων του Εργαστηρίου Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος «Θ. Γαροφαλίδης» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του ΕΙΕ, της εταιρείας Life NLB, του Συλλόγου Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα, και της εταιρείας Cloudpharm.

Το έργο OSTEOME εγκρίθηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-03847).