Η Cloudpharm βραβεύτηκε ως μία από τις δέκα κορυφαίες εταιρείες Ανακάλυψης και Ανάπτυξης Φαρμάκων στην Ευρώπη για το 2023

H Cloudpharm, η οποία βραβεύθηκε ως μία από τις  κορυφαίες 10 εταιρείες Ανακάλυψης και Ανάπτυξης Φαρμάκων στην Ευρώπη για το 2023, πρωτοπορεί στις υπολογιστικές προσεγγίσεις για τη φαρμακευτική πρόοδο. Σε πρόσφατη έκδοση του Life Sciences Review, τονίζεται η καινοτομία μας στην εύρεση και ταυτοποίηση βιοδραστικών ενώσεων ενώσεων, προσφέροντας σύγχρονες στρατηγικές ανάπτυξης φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένης της επανατοποθέτησης φαρμάκων και τον σχεδιασμό συμπληρωμάτων επόμενης γενιάς. Οι συλλογικές μας προσπάθειες στην εντοπισμό  εντοπισμών υποψήφιων ενώσεων και τη βελτιστοποίηση των οδηγών – ενώσεων αποτελούν απόδειξη της αφοσίωσής μας στην βελτίωση της ποιότητας της παγκόσμιας υγείας. Η Cloudpharm διαμορφώνει το μέλλον της βιομηχανίας, δημιουργώντας ενεργά καινοτόμες λύσεις για την υγεία, με κάθε ορόσημο που θέτει.

Κορυφαίες 10 εταιρείες Ανακάλυψης και Ανάπτυξης Φαρμάκων στην Ευρώπη για το 2023

Μάθετε περισσότερα για την Cloudpharm