Η Cloudpharm συμμετείχε στη συνάντηση εταίρων και το εκπαιδευτικό εργαστήριο του έργου NEGHTRA στο Μπάρι της Ιταλίας

Τα μέλη της ομάδας της Cloudpharm επισκέφτηκαν το Πανεπιστήμιο του Μπάρι τον Ιανουάριο για να παρακολουθήσουν τη συνάντηση εταίρων και το εκπαιδευτικό εργαστήριο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου #Neghtra.

Το έργο NEGHTRA (Next Generation Training on Intelligent Greenhouses) στοχεύει στην παροχή καινοτόμου εκπαίδευσης σχετικά με έξυπνες τεχνολογίες θερμοκηπίου, σε συνδυασμό με τη βέλτιστη αντιστοίχιση τεχνολογιών/καλλιεργειών ανά γεωγραφική περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων για οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Το εκπαιδευτικό υλικό θα απευθύνεται σε φοιτητές, μικρές εταιρείες και αγρότες σε επτά διαφορετικές γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Πορτογαλικά και Σλοβενικά.