Η Cloudpharm λαμβάνει χρηματοδότηση για την πλατφόρμα επαναστόχευσης φαρμάκων Cloudscreen.

Η Cloudpharm ανακοινώνει την έγκριση του χρηματοδοτούμενου έργου «Cloudscreen» σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Ελλάδος (ΕΙΕ). Ο στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας νέας γενιάς «one-stop-shop» πλατφόρμας για επαναχρησιμοποίηση φαρμάκων, ενσωματώνοντας 1D και 3D δεδομένα για την αποκάλυψη του ανθρώπινου πρωτεόματος προς φαρμακευτική στόχευση, αξιοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης.

Το έργο έχει διάρκεια 3 χρόνια και υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΕΡΕΥΝΩ—ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ—ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ.