Δημοσίευση σχετικά με στοιχεία για την θεραπεία της Καντιντίασης

Σε αυτή την μελέτη η Cloudpharm συμμετείχε στην ανακάλυψη 4 ενώσεων που φαίνεται να λειτουργούν ως αναστολείς του μύκητα Candida Albicans μέσα από την διαδικασία της εικονικής σάρωσης. Οι ενώσεις είχαν την ικανότητα να αναστέλλουν την ανάπτυξη των κυττάρων C. albicans και μία από αυτές ήταν εξαιρετικά εκλεκτική στο CYP51 του C. Albicans και δεν εμφάνισε κυτταροτοξικές επιδράσεις σε κύτταρα που απομονώθηκαν από το ήπαρ. Αυτές οι ενώσεις μπορεί να χρησιμεύσουν ως νέες ενδείξεις για τη θεραπεία της καντιντίασης.

ChemMedChem. 2018 Feb 6;13(3):251-258. doi: 10.1002/cmdc.201700602. Epub 2018 Jan 26.